những HDD này mình sử dụng rất kỷ nên con rất tốt . bao test , bad , speed read and write
Western
320g het bao hanh gia 550k.
250G hbh gia 500k
còn bảo hành 30-10-2013 650k
Sam Sung
160g het bao hanh gia 500k.
250g gia 550k
Seagate
250 g BH đến 30-10-2013 gia 800k
160g BH đến 16-10-2013 gia 750k
160g BH đến thang 25-5-2013 700k
160g hết BH 600k
tất cả đề chính hảng có thể check seri trên web của hảng.
call 0973894146 gặp Thuận