[url=http://android.vn/categories/152/]Fruity Monkey[/url] ! Thuộc thể loại [url=http://android.vn/forums/162/]game funny[/url] nhẹ nhàng với câu chuyện nói về chú khỉ tên là Marlon rất là ham thích ăn trái cây lúc nào cũng rình rập quán trái cây, sinh tố của bạn để nhằm mục đích sẽ ăn trộm chúng. Bạn không thể cất các loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng như táo, lê, xoài, nho... đi đâu được vì chú ta rất là tinh, sẽ biết ngay và lại tìm chỗ ăn vụng. Nhiệm vụ của bạn là sẽ phải chế biến nhanh nhanh các trái cây này thành nước ép hoặc là sinh tố, để chú không còn trái cây mà ăn trộm nữa.

Cách chơi rất dễ dàng, bạn chỉ cần di chuyển các trái cây cùng loại lên thành một hàng với nhau, tạo thành 3 trái liên tiếp. Sẽ có thời gian cho một vòng chơi, vì vậy nhanh tay là điều quan trọng nhất. Hãy làm đầy các bình nước trái cây ở bên cạnh. Hết một vòng mà số chai nước ép bạn chế biến được nhiều thì số điểm thưởng tăng cao.

Trò chơi không hề hạn chế đường đi của các trái cây, do vậy rất dễ cho bạn chơi, điều quan trọng là nhanh tay.

[img]http://android.vn/attachments/14411/[/img]

[url=http://android.vn/threads/25376/]Download Game [/url][url=http://android.vn/categories/152/]Fruity Monkey[/url] ! Thuộc thể loại [url=http://android.vn/forums/162/]game funny[/url] nhẹ nhàng với câu chuyện nói về chú khỉ tên là Marlon rất là ham thích ăn trái cây lúc nào cũng rình rập quán trái cây, sinh tố của bạn để nhằm mục đích sẽ ăn trộm chúng. Bạn không thể cất các loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng như táo, lê, xoài, nho... đi đâu được vì chú ta rất là tinh, sẽ biết ngay và lại tìm chỗ ăn vụng. Nhiệm vụ của bạn là sẽ phải chế biến nhanh nhanh các trái cây này thành nước ép hoặc là sinh tố, để chú không còn trái cây mà ăn trộm nữa.

Cách chơi rất dễ dàng, bạn chỉ cần di chuyển các trái cây cùng loại lên thành một hàng với nhau, tạo thành 3 trái liên tiếp. Sẽ có thời gian cho một vòng chơi, vì vậy nhanh tay là điều quan trọng nhất. Hãy làm đầy các bình nước trái cây ở bên cạnh. Hết một vòng mà số chai nước ép bạn chế biến được nhiều thì số điểm thưởng tăng cao.

Trò chơi không hề hạn chế đường đi của các trái cây, do vậy rất dễ cho bạn chơi, điều quan trọng là nhanh tay.

[img]http://android.vn/attachments/14411/[/img]

[url=http://android.vn/threads/25376/]Download Game [/url]