Nhờ Mod 1 ngày.anh em ai có sim Vina 10 số ,6 số cuối 090912 báo em nha!