Dư một số chíp cần bán
Pentium P6100 ..................150k
Pentium B960 ....................200k
Core i3-2350 .....................1.200k
Core i7-740QM ...................1.800k

LH: 0909212772 Mr Vinh (no sms)