I. Dịch vụ ADSL DT: 096.50.222.39 Như Hải Nhận Tư vấn Và ký hợp đồng TP HCM
1. Khách hàng lựa chọnphương án đóng phí lắp đặt, không đóng cước trước
Tên gói cước Cước TGniêm yết (VNĐ) Phạm vi áp dụng Cước hàng tháng khi có khuyến mại (VNĐ)
Home N+ 253,000 Các Quận nội thành 190,000
HCM&HNI1
18 Tỉnh trọng điểm/các Huyện tại HNI 1 & HCM 160,000
44 Tỉnh còn lại 150,000
Home E+ 330,000 HCM&HNI1 230,000
18 Tỉnh trọng điểm 190,000
44 Tỉnh còn lại 180,000
Office C 605,000 Toàn quốc 355,000
Net C 770,000 Toàn quốc 520,000
Net + 770,000 Toàn quốc 520,000


Lưu ý:
Khuyến mại áp dụng trong 12 tháng, ngoài ra; kháchhàng được tặng cước tháng thứ 7.2. Khách hànglựa chọn phương án đóng cước trước
a. Khách hàng đóngtrước 6 tháng:
Tên gói cước Cước TG niêm yết (VNĐ) Phạm vi áp dụng Tiền đóng trước (VNĐ) Diễn giải khuyến mại
Home N+ 253,000 Các Quận nội thànhHCM&HNI1 1,083,000 - Tháng 1: giảm 72.500 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.- Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 72.500 đ.- Từ tháng thứ 19: không giảm.
18 Tỉnh trọng điểm/các Huyện tại HNI 1 & HCM 912,000 - Tháng 1: giảm 101.000 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.- Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 101.000 đ.- Từ tháng thứ 19: không giảm.
44 Tỉnh còn lại 855,000 - Tháng 1: giảm 110.500 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.- Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 110.500 đ.- Từ tháng thứ 19: không giảm.
Home E+ 330,000 Các Quận nội thànhHCM&HNI1 1,311,000 - Tháng 1: giảm 111.500 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.- Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 111.500 đ.- Từ tháng thứ 19: không giảm.
18 Tỉnh trọng điểm/các Huyện tại HNI 1 & HCM 1,083,000 - Tháng 1: giảm 149.500 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.- Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 149.500 đ.- Từ tháng thứ 19: không giảm.
44 Tỉnh còn lại 1,026,000 - Tháng 1: giảm 159.000 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.- Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 159.000 đ.- Từ tháng thứ 19: không giảm.
Office C 605,000 Toàn quốc 2,023,500 - Tháng 1: giảm 267.750 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.- Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 267.750 đ.- Từ tháng thứ 19: không giảm.
Net C 770,000 Toàn quốc 2,964,000 - Tháng 1: giảm 276.000 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.- Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 276.000 đ.- Từ tháng thứ 19: không giảm.
Net + 770,000 Toàn quốc 2,964,000 - Tháng 1: giảm 276.000 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.- Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 276.000 đ.- Từ tháng thứ 19: không giảm.

b. Khách hàng đóngtrước 12 tháng
Tên gói cước Cước TG niêm yết Phạm vi áp dụng Tiền đóng trước 6T Diễn giải KM
Home N+ 253,000 Các Quận nội thànhHCM&HNI1 2,120,400 - Tháng 1: giảm 72.500 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí.- Từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 25: giảm 72.500 đ.- Từ tháng thứ 26: không giảm.
18 Tỉnh trọng điểm/các Huyện tại HNI 1 & HCM 1,785,600 - Tháng 1: giảm 101.000 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí.- Từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 25: giảm 101.000 đ.- Từ tháng thứ 26: không giảm.
44 Tỉnh còn lại 1,674,000 - Tháng 1: giảm 110.500 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí.- Từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 25: giảm 110.500 đ.- Từ tháng thứ 26: không giảm.
Home E+ 330,000 Các Quận nội thànhHCM&HNI1 2,566,800 - Tháng 1: giảm 111.500 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí.- Từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 25: giảm 111.500 đ.- Từ tháng thứ 26: không giảm.
18 Tỉnh trọng điểm/các Huyện tại HNI 1 & HCM 2,120,400 - Tháng 1: giảm 149.500 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí.- Từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 25: giảm 149.500 đ.- Từ tháng thứ 26: không giảm.
44 Tỉnh còn lại 2,008,800 - Tháng 1: giảm 159.000 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí.- Từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 25: giảm 159.000 đ.- Từ tháng thứ 26: không giảm.
Office C 605,000 Toàn quốc 3,961,800 - Tháng 1: giảm 267.750 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí.- Từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 25: giảm 267.750 đ.- Từ tháng thứ 26: không giảm.
Net C 770,000 Toàn quốc 5,803,200 - Tháng 1: giảm 276.000 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí.- Từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 25: giảm 276.000 đ.- Từ tháng thứ 26: không giảm.
Net + 770,000 Toàn quốc 5,803,200 - Tháng 1: giảm 276.000 đ.- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí.- Từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 25: giảm 276.000 đ.- Từ tháng thứ 26: không giảm.

Giá cước trênđã bao gồm thuế VAT;

Gói cước Phí lắp đặt Phí đóng trước Phí hàng tháng (dưới đây là cước phí trọn tháng, nếu KH không dùng trọn tháng thì được tính theo công thức: Cước thực nộp = Cước trọn tháng/30 ngày x số ngày sử dụng)
FTTB Eco 500.000đ 350.000đ
FTTH ECO (áp dụng cho Cơ quan NN) - 12 tháng đầu: 450.000đ/tháng - Từ tháng thứ 13: 350.000đ/tháng
FTTH ECO (áp dụng cho khách hàng thường) 2.000.000đ 350.000đ
500.000đ PA1: 1.050.000đ (3 tháng cước) Trừ cước tháng thứ 13-14-15
500.000đ PA2: 2.100.000đ (6 tháng cước) - Tháng 1: 350.000đ - 6 tháng tiếp theo: Miễn phí (được trừ cước đóng trước) - Tặng cước tháng thứ 8 - Từ tháng thứ 9: 350.000đ
PA3: 4.200.000đ (12 tháng cước) - Tháng 1: 350.000đ - 12 tháng tiếp theo: Miễn phí (được trừ cước đóng trước) - Tặng cước tháng thứ 14-15 - Từ tháng thứ 16: 350.000đ
FTTHTV 1.000.000đ - 300.000đ/tháng cước Internet (chưa tính cước dịch vụ NextTV)