em bán gấp 0933888886 = 55 củ khoai. anh chị bán giúp em