hd 80g sata sg mỏng 350k/c
hd 80g ata 220k
hd 40g sata 180k/c
hd 60g ata 140k
hd 40g ata 110k/c
hd 500g sata ssk FPT 850k
chíp D430 1.8hz chạy g31, g41 150k
chíp e 5300 2.6hz 500k
chíp pen4 2.66 sk 775 50k
main gigabyte g31 on all card sound rời 500k
main 845 sk 478 on all
ram2 512 50k/c
ram2 1g 140k/c
nguồn hunkey 24 pin , sata2 nguyên tem 170k
combo dell gx 280 main 915 sk 775 ddr2, +fan dầu nặng chịch, cây nguồn xịn, cd slim 500k
Ngã 4* xuân đỉnh -hn shíp hàng free
lắp cài đặt miền phí cho anh em cần