Đăng*kí*lắp*đặt*mạng*internet*VNPT*Bình *Dương-*0903.87.61.87*Thanh

*Phí*hòa*mạng*và*giá*cước*sử*dụng:
*1.*Hoà*mạng*MegaME(8Mbps)
*-*Đặt*cọc*350.000đ
*-*Cước*trọn*gói*380.000đ/tháng*giảm*còn*300.000*đ*
*2.*Hoà*mạng*MegaYOU(6Mbps/640Kbps)
*-*Đặt*cọc*350.000đ
*-*Cước*trọn*gói*280.000đ/tháng*giảm*còn*220.000*đ
*3.*Hoà*mạng*MegaSAVE(3Mbps/640Kbps)
*-*Đặt*cọc*350.000đ
*-*Cước*trọn*gói*220.000đ/tháng*giảm*còn*200.000*đ
*
*
Khách*hàng*đã*có*modem*phí*lắp*đặt*ch *150.000đ
*Khuyến*mại*hấp*dẫn:*
*Tặng*modem*4port*cho*tất*cả*các*gói*(Tr *giá*800.000đ)
Nếu*lấy*mode*wifi*1port*phí*hòa*mạng*400.0 00đ
Nếu*lấy*mode*wifi*4port*phí*hòa*mạng*800.0 00đ
*
*-*Đặc*biệt*:
*Xem*truyền*hình*cáp*trên*máy*tính*với*h n*50*kênh*truyền*hình*đặc*sắc*(*áp*dụ ng*cho*gói*MegaYOU*và*MegaME*)
*MỌI*DỊCH*VỤ*TRÊN*MỘT*KẾT*NỐI*
*Chỉ*cần*1*đường*truyền*FPT*khách*hàng *có*thể*sử*dụng*được*:
*-*Internet*tốc*độ*cao*
*-*Điện*thoại*Ivoice*giá*thấp*nhất*hiện* nay*
*-*Truyền*hình*iTV*"Muốn*gì*xem*nấy"
*Tính*năng*vượt*trội:*
*-*Xem*56*kênh*truyền*hình*cáp*trên*máy*tính *
*-*Điện*thoại*miễn*phí*thuê*bao.*
*Phí*hòa*mạng*và*giá*cước*sử*dụng:
*1.*Hoà*mạng*Triple*Play(8Mbps/640Kbps)
*-*Phí*lắp*đặt*700.000đ
*-*Cước*trọn*gói*410.000đ/tháng*chỉ*còn*350.000đ
*2.*Hoà*mạngFull*Triple*Play(8Mbps/640Kbps)
*-*Phí*lắp*đặt*1.200.000đ(bao*gồm*hộp*gi i*mã)
*-*Cước*trọn*gói*490.000đ/tháng*giảm*còn*430.000đ*(bao*gồm*trọn*gó i*ITV)
*
*Khuyến*mại*hấp*dẫn:
*Tặng*modem*6port*(trị*giá*1.000.000đ)
*-*Triple*Play:*Giảm*720.000đ*cước*sử*dụng *(trừ*dần*60.000đ/tháng)
*-*Full*Triple*Play:*Giảm*720.000đ*cước*sử*d ụng*(trừ*dần*60.000đ/tháng)
*
*Khuyến*mại*trả*trước*12*tháng*cước
*-*Miễn*phí*hòa*mạng+*Tặng*tháng*cước*13 áp*dụng*cho*tất*cả*các*gói*cước
*
*(*Bảng*giá*trên*chưa*bao*gồm*10%*VAT)
HOT:*Đóng*trước*6*tháng*được*miễn*phí *lắp*đặt
FPT*Bình*Dương–*tổng*đài*cáp*quang*FPT*B ình*Dương*Tổng*đài*:*0907.09.66.77
Ưu*điểm*FTTH*(*Cáp*Quang)*:
*-*Tốc*độ*truy*cập*internet*cao,*lên*đến* 1Gb/giây,*nhanh*gấp*200*lần*so*với*tốc*độ* tối*đa*của*ADSL,*tích*hợp*tốc*độ*tron g*nước*và*quốc*tế*trên*cùng*kết*nối
*-*Cam*kết*tốc*độ*internet*quốc*tế,*đả m*bảo*các*ứng*dụng*công*nghệ*thông*tin* cho*các*doanh*nghiệp.
Đặc*biệt*rất*thích*hợp*cho*các*phòng*m áy*đại*lý*internet*công*cộng*với*tốc* ộ*cao*phù*hợp*cho*khách*hàng*có*nhu*cầu *về*games*online..
*-*Chất*lượng*tín*hiệu*ồn*định,*thiết *bị*đa*dạng*tiên*tiến*không*ảnh*hưởn g*do*thời*tiết,*chiều*dài*cáp..
*-*An*toàn*cho*thiết*bị*không*sợ*sét*đánh *lan*truyền*trên*đường*dây
*-*Nâng*cấp*băng*thông*dễ*dàng*mà*không*c n*kéo*cáp*mới
*-*Sẵn*sàng*ứng*dụng*công*nghệ*thông*tin* hiện*đại*(*VPN,*Voip,*Video*conference,*e-commerce,*e-banking….*)
1.*Chính*sách*Cáp*quang*đối*với*Doanh*nghi ệp:*
*+*Phí*hòa*mạng*2.000.000VNĐ*(áp*dụng*cho* tất*cả*các*gói)
(1).*FiberBronze*(30Mbps)
*-*Download*–*Up*:*30Mbps
*-*Cam*kết*tốc*độ*:*640*Kbps*
*-*Cước*phí*:*1,500,000*VNĐ/tháng*áp*dụng*trong*12*tháng*đầu*sử*dụ ng
*-*Miễn*phí*thuê*IP*tĩnh*trong*12*tháng*đầu
(2).*FiberSilver*(35Mbps)
*-*Download*–*Up*:*35Mbps
*-*Cam*kết*tốc*độ*:*768Kbps*
*-*Cước*phí*:*2,000,000*VNĐ/tháng*áp*dụng*trong*12*tháng*đầu*sử*dụ ng
*-*Miễn*phí*thuê*IP*tĩnh*trong*12*tháng*đầu .
(3).*FiberGold*(45Mbps)
*-*Download*–*Up*:*45Mbps
*-*Cam*kết*tốc*độ*:*1,024*Kbps*
*-*Cước*phí*:*4,000,000*VNĐ/tháng*áp*dụng*trong*12*tháng*đầu*sử*dụ ng
*-*Miễn*phí*thuê*IP*tĩnh*trong*12*tháng*đầu .
4).*FiberDaimond*(65Mbps)
*-*Download*–*Up*:*65Mbps
*-*Cam*kết*tốc*độ*:*1,536*Kbps
*-*Cước*phí*:*12,000,000*VNĐ/tháng*áp*dụng*trong*12*tháng*đầu*sử*dụ ng
*-*Miễn*phí*thuê*IP*tĩnh*trong*12*tháng*đầu .
2.*Chính*sách*đối*với*Đại*Lý*Internet:
(5).*FiberPUCLIC*(30Mbps)
+*Miễn*phí*Giấy*Chứng*Nhận*đại*lý*c a*FPT
+*Download*–*Up*:*30Mbps
+*Cam*kết*tốc*độ:*640*Kbps
+*Cước*phí:*1.500.000đ/tháng*áp*dụng*trong*12*tháng*đầu*sử*dụ ng
3.Chính*sách*khuyến*mại*khi*khách*hàng*tha nh*toán*trước*cước*phí:
(Áp*dụng*cho*tất*cả*các*gói*FTTH)
·*Trả*trước*6*tháng*cước:*Miễn*phí*h a*mạng
·*Trả*trước*12*tháng*cước:*Miễn*phí*h òa*mạng*tặng*tháng*cước*thứ*13
(*Bảng*giá*trên*chưa*bao*gồm*10%*VAT)
Cam*kết*sử*dụng*dịch*vụ*tối*thiểu*12 *th