Thu mua cpu
e2140 giá :150k
e2160 giá :170k
e2180 giá :200k
e2200 giá :230k
e5200 giá :300k
e5300 giá :320k
e5400 giá :340k
e5500 giá 360k
e5700 giá 400k
core 2
e6300 giá 300k
e6400 giá 320k
e7400 giá 650k
e7500 giá 700k
e8400 giá 800k
core q
q6600 giá 900k
q6700 giá 1000k
q8400 giá 1000k
q9300 giá 1200k
q9400 giá 1400k
q9550 giá 1500k
q9650 giá 2000k
cpu core i3 2100 giá 1900k
cpu core i3 2120 giá 1950k
cpu core i3 2130 giá 2000k
cpu core i3 3210 giá 2100k
cpu core i3 3220 giá 2150k
cpu core i3 3225 giá 2200k
cpu core i5 2400 giá 2400k
cpu core i5 2500 giá 2500k
cpu core i5 3470 giá 2900k
thu mua main
main 945 giga/asus giá 300k
main g31 asus /giga giá 450k
main g41 ram 2 giga / asus giá 520k
main g41 ram3 giga / asus giá 900k bh > 1năm
main g41 ram3 giga/ asus giá call bh < 1 nắm
main h61 giga / asus giá 900 bh >1 năm
main h61 giga / asus giá call bh 1 năm
thu mua hdd hết bh
hdd 80g seagate(mỏng )/sam sung (bo mới ) giá 250k
hdd 160 seagate bo đời mới giá 450k
hdd 160 samsung bo mới giá 400k
hdd 250 seagte bo mới giá 550k
hdd 250 sam sung bo mới giá 500k
thu mua hàng còn bảo hành chính hãng
80g /160g seagate / sam sung bảo hành chính hãng giá 650k
250g sam sung/ seagate còn bảo hành chính hãng trên 3 tháng giá 670k
500 sam sung/ seagate còn bảo hành chính hãng trên 3 tháng giá 800k
wd có hàng bán call
thu mua ram
ram 2/1g/667/800 giá 100 đủ loại .có đồng bộ sl >30q call giá tốt
ram 2/1g/667/800 king max giá 120k
ram2/2g/667/800/1066 giá 250k đủ loại đông bộ sl >30 call
ram2/2g/667/800/1066 giá 280k sl call giá tốt
ram3/2g/1333 king max còn bảo hành trên giá 200k sl call giá tốt
ram3/4g/1333 king max còn bảo hành trên 1 năm giá 400k sl call giá tốt
ram 3/8g/1333 king mã còn bảo hành chính hãng trên 1 năm giá 800k sl call giá tốt
vga asus / giga 1g/128/ còn bảo hành trên 6 tháng giá call
nguồn còn bảo hành hết bh có dong nào vui lòng call báo giá
mọi chi tiết vui lòng liên hệ chữ ký bên dứoi