0946.768.868 : 3tr2

hoặc

094.6768.868


sim đã kích , bao sang tên trên mọi miền Tổ quốc