Thầy Công 15 năm kinh nghiệm. Nhận dạy môn Hóa học cấp III, LTĐH. Chỉ một phương pháp duy nhất làm được mọi bài tập Hóa học. Làm bài tập Hóa học dễ như lên cầu thang nhà Bạn. Không sợ học sinh yếu, nếu Bạn thực sự chăm. Không thu học phí, nếu không hiệu quả. Thi đỗ Đại học chỉ cần học hai mặt giấy. Đặc biệt với học sinh yếu và mất gốc biết làm bài tập sau một buổi học(Thực ra Bạn, con em Bạn mất gốc môn Hóa là do chưa có phương pháp học và chưa gặp được người Thầy phù hợp). Tôi đăng tin không phải để phô trương, quảng cáo. Thực tế chứng minh. Nếu Bạn thực sự quan tâm đến môn Hóa học của Bạn và con em Bạn, hãy gọi theo số 0986326635, mạnh dạn đăng ký học, chỉ cần sau một buổi học nếu thực sự không hiệu quả Bạn có thể*xin nghỉ ngay lập tức(Thời gian không quay lại, Giảng đường Đại học rất gần với Bạn, đừng bỏ lỡ cơ hội*khi Bạn và con em Bạn có khả năng mà chưa có phương pháp. Bạn hãy làm tất cả những gì có thể để giúp chính Bạn và*con em Bạn).