Lấy nguyên lô 60k/con , nhanh tay , nhanh tay........
thích con nào cứ lựa giá cả siêu rẻ đây........
0926.421.214

0927.732.237

0929.319.913

0922.027.720

0922.456.564

0929.318.813

0929.318.183
0922.456.564
0929.375.537
0929.374.734
0926.894.984

0926.352.532

0922.236.326

0927.731.371

0929.373.376

0922.253.235

0922.463.634

0926.894.948

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ

0925.121.131 or

0922.455.466 gặp Minh