Hien co con ipad mini co người ship tu ben My hang at&t về cho nhưng do k sử dụng nên muốn bán lại. Vi xài con 4s đủ chi tiêu rui, may minh active ngày 20/4 con bảo hành gân 1nam. May phu kien cap sạc, box, op lung 300k mới mua luôn.
Giá e nó ra đi 12tr. fix nhe
Pm 0932492434
Seri may: F4KKG1TF19C
Imei 013360005516680
15 đặng lộ p 7 quân tân bình