Đồng giá 3,2T /số
0967.25.3999__3,2T
0964.06.3999__
3,2T
0964.08.2999
__3,2T
0964.08.5999
__3,2T
0964.07.3999__3,2T
0964.05.2999
__3,2T
0964.06.2999
__3,2T
0964.20.1999
__3,2T
Sim mới 100% nguyên kít,giá đã chuẩn miễn mặc cả ,thanks