lấy cả lô
250k*9=2.250k

lấy lẻ 400k/sim

0944.829.928

0948.361.163

0948.913.319

0946.832.328

0945.632.236

0946.629.926

0946.326.826

0946.163.363

0946.853.583

thanks ai kết call cho em nhé