ĐT : 01222 0606 81 gặp Tân ở Thủ Đức.
Gà nòi Mỹ lai 75%
chuối chân xanh da cam 3.5 tháng hiện tại 1kg1 Max trạng 2kg1 => 2kg2
Giá 600KĐiều lai Mỹ lai 6.5 tháng tuổi
hiện tại 9.5 lạng max trạng 1kg => 1kg1
giá 1trChuối 4 tháng mấy tuổi
hiện mập tại nặng 600 gam max trạng 900 gam hoặc 1kg
giá 2tr