Giá bán chim Trĩ Đỏ khoang cổ trắng
(Liên hệ Minh Trung: DD 01639.75.74.74; 0907.747.999; 0994216039; 0643.606479)
Độ tuổi Trọng lượng Giá bán lẻ (vnđ ) ( 05/2013)
Trứng 50ngàn / quả
5 – 7 ngày tuổi 50gr 130 ngàn / con
10 – 15 ngày tuổi 100 – 150gr 160 ngàn /con
1 -2 tháng tuổi 150 – 400gr 330 ngàn / con
3 tháng tuổi 500 – 800gr 450ngàn / con
4 – 5 tháng tuổi 900gr-1,3kg 800 ngàn /con
Chim hậu bị 1,3– 1,7kg/ con 2,5 triệu / cặp
- Trống 1,2 triệu/1con,
- Mái 1,3 triệu/1con
- Thêm 1 con mái là 1,5triệu/1con
Trĩ thịt Giá 500ngàn/kg.