CPU E4500 2.2G/800/2MK: 420K ( 3 em)
CPU E4300 1.8G/800/2MK: 380K ( 3 em)

HDD 80g Seagate mỏng hàng chính hãng , tem bạc hết bảo hành = 370K( bao test 7 ngày có 5 em)
HDD 500g Sata 3 WD Raptor 10.000 vòng/phút = 1400K( bao test 7 ngày có 2 em)