Call : 0968.586.586
SMS : 097.9999.198
Toàn bộ sim NK fulltime

0967111168 = 0967.111168 = 3800k
0967666689 = 0967.6666.89 = 3500k
096.7676.686 =0967.676.686 = 3500k
Có call có fix các bác nhé !