Vì không có thời gian chăm sóc nên bán một conchó Phú Quốc thuần chủng cho ai có nhu cầu. Giới tính đực, màu đen tuyền,lông sát, đuôi vót, hai tuổi, khoảng 18kg. Phối giống ra con rất đẹpthích hợp làm giống.
đây là một số hình ảnh của nó và con nó.
giá 4tr
xem chó tại Gia Kiệm Đồng Nai
call 01677554443