THÙNG 1
Main 945 inter
Cpu :E5300
Ram 1gh
hdd:80gh samsung
dvd:asus
case nguồn ok
Giá ra đi em nó :1500k
Thùng 2
Main 945 msi
Cpu core2dual 6300
Ram 1gh
hdd 80gh
dvd
case nguồn ok
Giá ra đi em nó 1650k
Thùng 3
Main 945 msi
Cpu core2dual 4400
Ram 1gh
hdd 80gh
dvd
case nguồn ok 1500k
Giá ra đi em nó
Thùng 4
Main 915 gigabyte
Cpu p4 3gh
Ram 1gh (2thanh512)ddr1
hdd 80gh
dvd
case nguồn ok
Giá ra đi em nó 950k
Thùng 5
Main 915 gigabyte
Cpu p4 3gh
Ram1 512m
hdd 40gh sata
dvd
case nguồn ok
Giá ra đi em nó 700k
lcd
Lcd samsung 17 in cảm ứng :950k
Lcd hp 17 in 900k
Lcd viewsonic 17 in :850k
Lcd acer 16 :600k
Lcd Dell 17 mẩu dày to :550k
Lcd samsung mới mua thang 2 còn nguyên thùng :1700k
chíp cpu
E7400:700k
E6300:550k
E5300:530k
E4400:500k
P4 3gh (631) 5con:130 k
Liên hệ 89 bắc hải f15 q10
DĐ 0909160491 cường