CALL OR SMS : 0989.53.53.53
MARITIME BANK: 032 0101 88 19199 ĐỖ THẾ DŨNG
VIETCOMBANK: 069 1000 300 959 ĐỖ THẾ DŨNG
SIM XALA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI.

200k/sim/9sim ( eco nguyên kit fulltime)
0.967.444.679
09.6762.4679
0967.42.5679
09.6769.2679
096.7557.079
0967.177.679
0967.25.3779
0967.442.179
09678.200.79