thanh lý chim tập trung làm ăn!
1.mào : không phải chê bản chất huế của ta luôn!!!!giá:đã đặt gạch
2.chòe than huế múa hót như điên: e có chú than huế (gốc huế) múa hót cực chuẩn dành cho ai yêu thích than
múa,tướng lớn hót đủ giọng và thanh,hoàn toàn không tật lỗi!giá thanh lý nhanh:1tr8 nhanh thành 1tr6 trong ngày.
496b đường binh quới p28 binh thạnh phone:0934565139 khoa 35t
hậu tạ anh em xem tin sau nhe!chúc vui vẻ!!!!