Nhà đang có 1 bầy gà tre mỹ rặc 5 tháng hơn có 10 e 4 trống 6 mái đều chân xanh gà đẹp bổn tốt ko trùng huyết cần bán trống: 1tr2 mái :800k Quận Bình Thạnh LH:01886833226