hiii. hiện tại mình đang nuôi 2 bé chó (1 bé chó phú quốc, 2 là bé chó gấu lai phú quốc). nhưng giờ mẹ mình không cho nuôi nữa nên đanh phải hi sinh một bé (không muốn chút nào >