Do công việc bận rộn và nhà cũng có em bé nhỏ nên mình cần gả 1 bé Siberia Husky cái gần 5 tháng và cu Pug đen đực cũng tầm 5 tháng. Tất cả 2 em điều đã sổ lãi và chích ngừa đầy đủ. ACE nào rước về thì chỉ có nuôi mà thôi
Sơ lược vài dòng về tụi nó cho mọi người:
+ Bé cái Siberia Husky có nguồn gốc từ Saigon Husky Club, gia phả cha ***:
Cha: Green Leaf 's Tashi
Tashi là con trai của cặp đôi:
- SA . TH. Inter . Champion Glostar's RUDY
- TH.CH Nando ' s Verbeaner
Mẹ : BenchMark 's Zena
Zena là con gái của cặp đôi:
- AKU. Th.Grand Champion Nando's Bodacious ( Cún giống chủ lực của SGHC hiện nay)
- Thai Champion Nando's Pony Girl
Sau đây là hình ảnh:
+ Greenleaf's Tashi

+ BenchMark's Zena

Và đây là hình ảnh em nó:https://www.youtube.com/watch?v=DvNBxHlMh74
+ Kế đến là cu Pug đen tuyền,1 nếp dài: Nguồn gốc chó cha *** là của chú 5 Tước_Tiền Giang


https://www.youtube.com/watch?v=Mkxq1ByB2co
Và sau cùng ACE nào có ý định thì Call cho mình: 0938.858530_ 0938.779606 Thắng