- Bán bồ câu pháp to con
- Bồ câu kiểng: thổi kèn, banh, bông cúc, hỏa tiễn, hoàn châu, bồ câu gà tre, bồ câu cánh màu, phượng hoàng ..........
- Một vài hình bà con tham khảo


xem chim - giao lưu mua bán tại: An lạc Thôn kế sách sóc trăng (cách quận cái răng cần thơ 10km đường nam sâu hậu)

ĐT: 0985443667 (Hồ - 33t)