main asus g41 mlx ddr3 bh 6.2013 MT giá:900k
main asus g41 mlx ddr3 bh 2.2015 mt giá:1100k
main gigabyte g41 ddr3 bh 2015 giá:1100k sl 3
main foxcon h61 bh 2015 full box giá:800k
main asus h61 mle bh 8.2014 giá:1100k
main gigabyte am3 tubo bh 5.2014 vs giá:1600k
main arock am3 usb 3.0 bh trên 1 năm giá:1500k
main gigabyte 785 am2+ ddr2 hbh giá:800k
main asus M2R32-MVP AMD 580X CrossFire Chipset+ATI™ SB600 hbh giá:700k
main ecs 945 hbh giá:380k
main ecs g31 hbh giá:450k
main ecs g41 ddr3 full box bh 2015 giá:850k

ram 1gb buss 667 ncp giá:150k
ram 1gb buss 677 kingmax giá:170k sl 3
ram 1gb buss 800 kingmax bh 2.5 năm giá:250k
ram 2gb buss 800 kingmax giá:400k
ram 2gb buss 1333 kingmax bh 2015 full box giá:330k sl 2
ram 2gb buss 1333 corsail tải nhiệt bh 10.2014 giá:400k
ram 2gb buss 1333 supper talen tải nhiệt bh 5.2014 giá:400k
ram 2gb buss 800 trangseal full box bh 2 năm giá:650k
ram 2gb buss 800 kingmax full box bh 3 năm giá:750k
ram 2gb buss 800 kingmax full box bh 2 năm giá:700k
ram 4gb buss 1600 kingmax nano bh 2.5 năm full box giá:750k
ram 4gb buss 1600 cosrail tải nhiệt (2gb *2 ) bh 5.2015 giá:800k
ram 4gb buss 2000 cosrail tải nhiệt full box bh 3 năm giá:850k
ram 4gb buss 1600 cosrail tai nhiệt bh 2.2015 giá:780k

hdd 160gb wd tem bạc sata hbh giá:500k
hdd 160gb sg bo mới sata2 hbh giá:550k sl 2
hdd 250gb sg sata2 bh 11.2013 giá:750k
hdd 250gb sg sata3 nguyên seal bh 2015 giá:850k
hdd 320gb sg sata2 bo mới giá:650k
hdd 500gb sg sata2 nguyên seal bh 8.2013 giá:1050k
hdd 500gb sg sata2 nguyên seal bh 8.2014 giá:1100k
hdd 500gb sata2 nguyên seal bh 2015 giá:1150k
hdd 500gb sg sata2 laptop nguyên seal bh 2015 giá:1100k
hdd 500gb hitachi sata2 nguyên seal bh 3 năm MT giá:1100k
hdd 1tb wd sata3 nguyên seal bh 2.2014 giá:1300k
hdd 1tb wd sata3 nguyên seal bh 4.2014 giá:1350k
hdd 1tb sg sata3 nguyên seal bh 2015 giá:1400k
hdd 1.5tb wd sata3 bh 1.2014 giá:1500k
hdd 1.5tb wd sata3 bh 12.2014 seal giá:1700k