Cứ call là fix. Càng nhiệt tình thì fix càng nhiều =D>

0964.889.899 - 4.5t
0973222292 - 2.5t
0967111191 - 2.5t
0962888860 - 1.5t

Sim nguyên kít để mãi mãi