0927.13.13.13

giá 11T

(vào tên chính chủ theo yêu cầu)