Ms1 ga tre lai 75% giá : 500 có fix
Ms2 : Gà tre lai Giá 500 có fix
Ms3 : Gà tre lai peru trang 1kg4 Giá : 1.200 Có fix

Ms4 : ga tre Thái Giá : 250 có fix

Liên Hệ : 0922422007 gặp Hoàng Giáo Xứ Bắc Hải. Biên Hòa -Đồng Nai