[center][color=#ff0000][size=4][b]CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & VẬT TƯ Y TẾ KIM HƯNG[/b][url=http://upanh.com/view/?id=crn9fm4j1hj][color=#ff0000][size=4][b][img]http://nx9.upanh.com/b2.s36.d1/8ec992406628aa0b256f6624a802fee7_55657179.kimung.bmp[/img][/b][/size][/color][/url]

[i][color=#0000ff][size=3]Trụ sở chính VPĐD
86 Lê Duẩn-Hoàn Kiếm-Hà Nội Tầng 18 , VSBC Tower,383B Cộng Hòa,Q Tân Bình-HCM
Tel /Fax : 04. 3941 3887 Tel/Fax : 08. 6292 6913
Mobile : 0963 889 249 Mobile : 0912 775 249
Email: [email]kimhung.sales@gmail.comEma[/email]il :[email]kimhung.sales@gmail.com[/email]
Website :[/size][/color][/i][url=http://kimhung.vn/][i][color=#0000ff][size=3]http://kimhung.vn[/size][/color][/i][/url]

[color=#000000][size=3]-------------------------------------------------------------------------------------------------[/size][/color][/size][/color][/center]
Cty KIM HƯNG xin gửi đến quý khách danh mục các sản phẩm của hang BIO RAD - Pháp hiện chúng tôi đang cung ứng , quý khách có nhu cầu sản phẩm nào khác ngoài danh mục trên xin vui long liên hệ :

Cty cam kết :

Hàng đúng xuất sứ , sản xuất 2013

Cung cấp đầy đủ giấy phép lưu hành sản phẩm

Giao hàng tại nơi sử dụng , bảo quản lạnh theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Chiết khấu , hoa hồng chu đáo
[color=transparent][b]Divi[/b][b]sion[/b][center][b]D[/b][b]escription
Sản Phẩm[/b][/center][b]NSX[/b][b]Packing/Đóng gói[/b][center][b]Đơn Giá[/b][/center][color=transparent]GenscreenHIV1/2V2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]GenscreenHIV1/2V2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]480tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaAntiHBcPlus[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaAntiHBcPlus[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]480tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaAntiHCVPlusV2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaAntiHCVPlusV2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]480tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaHBsAgULTRA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaHBsAgULTRA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]480tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaHBcIgM Plus[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Genscreen ULTRAHIVAg-Ab[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Genscreen ULTRAHIVAg-Ab[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]480tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaHbeAg-AbPlus[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]192tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaTotalAnti-HAVPlus[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]192tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaHAVIgMPlus[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]193tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]TPHA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]200tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]RPR[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]100tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]RPR[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaHCVAg-AbULTRA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaHCVAg-AbULTRA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]480tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonolisaAntiHBsPlus[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=white]M[/color][color=transparent]ChlamydiaDFAKit[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]7disksdispenser[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]Unit[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]16/12discsDispenser[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]Unit[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Petricarreessteriles120mm[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]252plates[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexRotavirus[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]30tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Monofluokit Influenza[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]45tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MonofluoKitAdenovirus[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]45tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Coletsos[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25x 7ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]B.H.Ibroth (CerveauCoeurBouil)[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25x 10ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]LDCODCADHkit[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Neisseria 4HTest Kit[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]10tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]O.N.P.G[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Oxidase[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]30disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Bacitracine[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]30disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][/color][color=transparent]Optochine[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]30disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]NitriteI/NitrieII[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2x 15ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Drigalskiagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 200ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Esculine[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]30x 4.5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]LowensteinJensen[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25x 7ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]KingAagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25x 7ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]KingBagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25x 7ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Kovacs[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2x 15ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MELANGEV.C.F.250[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]CholeraIsolselectif[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 100ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Leptospireagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25x 9ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MuellerHinton +4%NaCl[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 100ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Novobiocine5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]30disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]RabbitPlasma(freeze-dried)[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexstaphPlus5 x50T[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]5x 50tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexStaphPlus50T[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]AUXACOLOR2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Sabouraud+Chloramphenicol+Genta[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25x 7ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]CHOLERAS.Polyvalent[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Polyvalent Anti-S.fexneriB[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]DysenteriqueS. AGShiga[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]SerumShigella SonneiMixte[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Polyvalent Anti-S.dysenteriaeA1+A2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Polyvalent Anti-S.[i]bo[/i][i]ydii[/i]C1+C2+C3[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E ColiAGMonov124B17[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E ColiAGMonov26B6[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E ColiAGMonov55B5[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E ColiAGMonov125B15[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E ColiAGMonov126B16[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E ColiAGMonov127B8[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E ColiAGMonov128B12[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E ColiAGMonov114K90[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E ColiAGMonov142K86[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E.Colitri1-1115526[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E.Colitri2-86119127[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E.Colitri3-125126128[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.E.Colitri4-114124142[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]E.coliInonavalent[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]SerumMeningo.LyoY.29E,W135[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.P.aeruginosaPMA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.P.aeruginosaPME[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.P.aeruginosaPMC[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.P.aeruginosaPMF[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.O.Mono.O:4,5[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.OMono1,2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.OMono6,7,8[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.OMono7[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.Omono9[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.OMono3,10,15[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.OMono1,3,19[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.OMono6,14,24[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.H MonoA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.H MonoB[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.H Monoc[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.H MonoD[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.Salmo.Aggl.HMonoII[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SALMO.AGGL.H.MELH:E[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SALMOAGGL.H.MELHI[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.H.MelHMA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.Salmo.Aggl.HMel.HMB[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SALMOAGGL.H.MELHMC[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]FUNGITEST[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]10tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.Anti SalmonellaOmni-O(A-60)[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.O.MELOMA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.O.MELOMB[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.O.MelOMC[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAgglVI[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAnti H2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SALMOANTIHM[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.SalmoAggl.H Monog,m[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]SalmonellatyphiandparatyphiA,B,C[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]5x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexMeningitiskit[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexMeningitis/N.MENINA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexMeningitis/N.MENIN C[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PAST.MENINGITIS/N.mB/E.coliK1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexMeningitis/ S.Pneumoniae[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexMeningitis/H.Influe.B[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexStrepABCDFG[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]60tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexStrepB[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]60tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexStrepD[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]60tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexStrep.EnzymeExtract.[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2x 10ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]SUPPLEMENTG[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Mycoplasmaduokit[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaChlamydiaIgGTMB[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PLATELIAASPERGILLUSEIA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Fluconazole25ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]AmphotericineB100ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Clotrimazole50ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Clotrimazole50ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Miconazole50ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]5-Fluorocytosine1ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Nystatine100ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ketoconazole50ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Brucelagar (RoseBengale)[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Salmo.typhi.Susp.H[TH][/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Salmo.para-A.Susp.H [AH][/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Salmo.para-B.Susp.H[BH][/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Salmo.para-C.Susp.H[CH][/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Salmo.typhi.Susp.O[TO][/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Salmo.para-A.Susp.O[AO][/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Salmo.para-B.Susp.O[BO][/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Salmo.para-C.Susp.O[CO][/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.AgglAntiYersin0:3[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]40tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]S.AgglAntiYersin0:9[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]40tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MacConkeypetri[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Storagemedium-bacterialstrains[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]UreeIndole[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50x 1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]UreeIndole[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]10x 10ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Uriselect4[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]CandiSelect4[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Sabouraud+Chloramphenicol+Genta[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Columbiaagar+5%sheepblood[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Salmo-Shigel.Petri[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MuellerHintonpetri[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MuellerHinton +Sheepbloodpetri[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Hektoenpetri[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Chocolatagar+P.V.S[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Chocolat+P.V.S+VCATpetri[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]B.E.Apetri[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]20x 90mm[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]B.H.Ibroth[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Nutrientbroth 1.3%[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Chapmangar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]B.H.Iagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]B.E.A.Agar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Hektoenagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]SCHAEDLERLIQUIDEagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PEPTONEWATERINDOLE FREE[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]YeastExtract[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MeatExtract[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]C.L.E.Dagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]LACT/SACCHAE.M.Bagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]D.C.L.agar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]B.C.Pagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Nutrientagar 2.8%[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Sabouraudagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]SALMONELLASHIGELLAagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Bloodagarbase[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Blood+AcidNalicidix(Base)[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]TRYPTOCASEINE SOJAagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]V.F.SEMISOLIDE6%agar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Sabouraudagar +Chloramphenicol[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Drigalskiagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Columbiaagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Uriselect4[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PSEUDOMONASAERUGINOSA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]CitrateSimmonsagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]KliglerIron Agar(KliglerHajna)[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MannitolMobilite[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MuellerHintonagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Pastone[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Pastagar A[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefepime30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Amplicilin 10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Amoxycilline25ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Amikacin 30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Bacitracine10IU[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Augmentin[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ceftriaxone30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Carbenicillin100ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefalexine30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefalotin 30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefoxitine30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefazoline30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Chloramphenicol30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefoperazone30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ceftazidime30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Clindamycin 2ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Norfloxacine10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Colistine5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefuroxime[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefotaxime30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Doxyciline30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefixime10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefotetan 30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Erythromycin 15ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Fosfomycine50ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefpirome30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Piperacilline+Tazobactam[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]AcidFusidic10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Gentamicine(10IU/ 15ug)[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Imipenem10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Gentamicine500ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Gentamicin 15ug/10IU[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Kanamycine30IU[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Rifampicine5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Lincomycine15ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Mezlocillin75ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Minocycline30IU[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefoperazone75ug+Sulbactam30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Neomycine30IU[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Netilmycine30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Mecilliname10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Isepamicin 30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Oxacilline5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Levofloxacin5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Oxacilline1ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefpodoxime10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Azreonam30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefsulodine30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Azithromycin15ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ampicilline10ug+Sulbactam10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Meropenem10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Clarithromycine15ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Moxifloxacine5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Penicilin6ug/10IU[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Piperacilline100ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Piperacine100ug+Tazobactam10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Polymycine300IU[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Piperacilline75ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Colistine10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Pristinamycine15ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Rifampicine30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Spiramycine(333IU/100ug)[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Linezolid 30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Streptomycine10IU[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Streptomycine500ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Tetracyline30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ticarcilline75ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ticarcilin 75ug+AcidClavulanic10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Tobramycine10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefaclor30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ertapenem10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Telithromycine15ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Sulfonamides300ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefixime5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Gentamicine120ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Streptomycine300ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefoperazone75ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Fosfomycine200ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Pefloxacine5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Norfloxacine5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Sulfamides200ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ceftazidime30ug+AcidClavulanic10u[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefotaxime30ug+AcidClavulanic10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Cefepime30ug+AcidClavulanic10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]AcideNalidixique30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]OxolinicAcid10ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]AcidePipemidique20ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ciprofloxacin 5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Nitrofurantoin300ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Nitroxoline20ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Spectinomycin100ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Trimethoprime5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Trimethoprim-Sulfamethoxazole(co-[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Metronidazole4ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Flumequine30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Vancomycin[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ofloxacin 5ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Teicoplanine30ug[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]4x 50disks[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MacConkeyagar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]X.L.D.Agar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Isolement gono(Base)agar[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MUELLERHINTONbroth[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]500g[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]DengueNS1AgStrip[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]25tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaCMVIgG[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaCMVIgM[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaHSV1+2IgG[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaHSV1+2IgM[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaMeaslesIgM[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]48tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PastorexTOXO[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]100tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaH.pylori[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaDengueNS1Ag[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaRubella IgG[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaRubella IgM[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaEBVVCAIgM[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]PlateliaEBVVCAIgG[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]96tests[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ANTIIGGAMHUM.FITC(F/P=6-8)[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]TamponPhosphatePH7.2x10[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]50ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ANTTRLEPTOSPIRE +S.TEMOIN[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ANTIB95.3MONOINT[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]10ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ANTIA26A2MONONF[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]10ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ANTIA+BMONOTRINF[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]10ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ANTIDFASTMB9A41[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]10ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=white]QSD[/color][color=transparent]Viroclear[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]1x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]VirotrolIV[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]1x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]CardiacMarkersPlus-Trilevel[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]MaternalSerumControl[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]TumorMarkerPlus,Level1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]TumorMarkerPlus,Level2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]TumorMarkerPlus,Level3[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Lyphochek ImmunoassayPlusTrilevel[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ImmunoassayPlusLevelI[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ImmunoassayPlusLevelII[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ImmunoassayPlusLevelIII[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]QuantitativeUrine[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]10x 10ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]QuantitativeUrine[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]10x 10ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]LiquichekUrinalysiscontrol[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 12ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]UrinalysisControl,Level1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 12ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]UrinalysisControl,Level2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 12ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Liquichek BloodGasPlusEGL Control,

Level1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]30x 1.7ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Liquichek BloodGasPlusEGL Control,

Level2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]30x 1.7ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Liquichek BloodGasPlusEGL Control,

Level3[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]30x 1.7ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ethanol/Ammonia,Level1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ethanol/Ammonia,Level2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ethanol/Ammonia,Level3[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]WholeBloodControl,Level1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]WholeBloodControl,Level2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]WholeBloodControl,Level3[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]BloodGasPlusE,Level1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]30x 1.7ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]BloodGasPlusE,Level3[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]30x 1.7ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]TumourMarkersControl-Bilevel[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Liquichek ImmunologyControl,Level1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Liquichek ImmunologyControl,Level2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Liquichek ImmunologyControl,Level3[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Lipidscontrol, Level1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Assayed MultiqualLevel1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Assayed MultiqualLevel2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Assayed MultiqualLevel3[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]DiabeticControl-Bilevel[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 0.5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Lyphochek CoagulationLevel1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Lyphochek CoagulationLevel2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Lyphochek CoagulationLevel3[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Hematology-16Control,Level2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]VirotrolI[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]1x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]VirotrolII[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]1x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]VirotrolII[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]1x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]LiquicheckHaematology 16TControl[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]CardiacMarkersPlus[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Elevated CRPControl[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Assayed Chemistry,sample[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]TumorMarkerPlus,Level2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]6x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ImmunoassayPlus,sample[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ImmunologyPlusControl,Level1& 2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Urinalysiscontrol, sample[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2x 12ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Ethanol/Ammonia, sample[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]ImmunologyControl,sample[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]LiquicheckAssayedImmunology -

Trilevel[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]TDM1,2,3 LIQUID,SA[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]CoagulationControl,[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 1ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]SpinalFluidControl,sample[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]2x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Hematology-16Control,sample[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Hematology TrilevelMinipack[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]3x 3ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]EQASClinicalChemistryMonthlyProgr[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]a12x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]EQASUrineChemistryProgram[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 10ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]EQASClinicalChemistryMonthlyProgr[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]a12x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]EQASImmunoassay (17)Monthly

Program[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]EQASImmunoassay (35)MonthlyProgr[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]EQASImmunoassay MonthlyProgram[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]EQASHaemoglobinProgram[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 0.5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]EQASHematology Bi-weekly-6

months(10analyses)[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 2ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Lyphochek Assayed Chemistry,Level1[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color][color=transparent]Lyphochek Assayed Chemistry,Level2[/color][color=transparent]BIORAD[/color][color=transparent]12x 5ml[/color][color=transparent][center]Liên hệ : 0963 889 249[/center][/color]