[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=4][COLOR=#000000]
[B][I]CÔNG TY BẢO VỆ NGHĨA BÌNH - CONG TY BAO VE UY TIN[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000][/I][/B]

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000][I]Bạ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000]n đang t[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ìm kiếm một giả[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000]i pháp an ninh đáng tin c[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ậy với chi phí hợp lý? Bạn không hài lòng với chấ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]t lý[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ợng dịch vụ [URL="cong-ty-bao-ve.vn"]bảo vệ[/URL] củ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]a ðõn v[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ị[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000] đang cung c[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ấp hiện tại? Bạn muốn nâng cấp hoặc bổ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000] sung cho đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ội ngũ nhân viên bảo vệ nội bộ? Hãy xem xét tới dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của chúng tôi![/I]
[I] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000][/I]
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nghĩa Bình [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]đự[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ợc thành lập và hoạ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000]t đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ộng dựa trên GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ: 0311961623, GIẤY AN NINH TRẬT TỰ SỐ :[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000] 359/GXN do các cõ quan ch[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ứ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000]c năng có th[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ẩm quyền cung cấp.

Vớ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000]i đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ộ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]i ngũ nhân viên nãng đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ộ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]ng và dày dãn kinh nghi[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ệ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]m, đư[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ợ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000]c đi[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ều hành bở[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000]i Ban giám đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ố[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000]c đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ầy tâm huyết, [URL="http://cong-ty-bao-ve.vn/"]công ty bảo vệ[/URL][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]Nghĩa Bình luôn luôn thực hiện những cam kế[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]t, hành đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ộng về chấ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]t lượ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ng nhằm khẳ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000]ng đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ị[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]nh thương hi[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ệu, sự uy tín và chuyên nghiệp.

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000]Đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ể[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000] đáp [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ứng nhu cầu ngày càng cao về nhu sử dụng [URL="http://cong-ty-bao-ve.vn/dich-vu-bao-ve/"]dịch vụ bảo vệ[/URL] chuyên nghiệp, bắt kịp vớ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]i xu hướ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ng phát triển của Xã hội, Công ty Bảo vệ Nghĩa Bình không ngừng nâng cấp, bổ sung hồ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000] sõ nâng l[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ự[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]c, tăng cường đào t[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ạ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000]o đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ộ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]i ngũ nhân viên đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ể tự tin trở thành một trong nhữ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]ng đơn v[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ị mạnh, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp sau:

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000] đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ịnh.
Dịch vụ bảo vệ mụ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]c tiêu di ð[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ộng.
Dịch vụ bảo vệ tổ chức, sự kiện, hội họp
Dịch vụ bảo vệ chuyển tiền, tài sản có giá trị
Dịch vụ bảo vệ an ninh cá nhân.
Dịch vụ bảo vệ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000] công trư[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ờng.
Dịch vụ bảo vệ nhà hàng.
Dịch vụ bảo vệ kho hàng.
Dịch vụ bảo vệ siêu thị.
Dịch vụ bảo vệ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000] cơ quan[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000], văn ph[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]òng, tr[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]ườ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ng học, bệnh viện,...

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=3][COLOR=#000000][B]CÔNG TY BẢO VỆ NGHĨA BÌNH[/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000] Ð/C: 233 Lê Tr[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ọng Tấ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif (Vietnames][SIZE=1][COLOR=#000000]n, P.Sõn K[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]ỳ, Q.Tân Phú, Tp.HCM
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif CE][SIZE=1][COLOR=#000000] ĐT: (08) 66 579 888 - (0[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=1][COLOR=#000000]8) 66 565 666
Hotline: 0963 481 481
Fax: (08) 3816 4541
Email: [email]baovenghiabinh@gmail.com[/email]
Website: [url]http://cong-ty-bao-ve.vn/[/url][/COLOR][/SIZE][/FONT]