[CENTER][URL="http://taigameavatar.net/wap/avatar.html"]Tải game avatar - Game avatar - Download game avatar miễn phí[/URL]
[URL="http://taigameavatar.net/wap/gomobi.html"]Tải game gomobi - Game gomobi - Download game gomobi miễn phí[/URL]
[URL="http://taigameavatar.net/wap/ongame.html"]Tải game ongame - Game mobi army - Download game ongame miễn phí[/URL]
[URL="http://taigameavatar.net/wap/bigone.html"]Tải game big one - Game big one - Download game big one miễn phí[/URL][/CENTER]

[h=2][URL="http://taigameavatar.net/tai-game-avatar-206-download-game-avatar-206.html"]Tải game Avatar 2.0.6 - Download game Avatar 2.0.6[/URL][/h]

Các bạn làm theo hướng dẫn sau để tải Game Avatar 2.0.6 về điện thoại và cài đặt tự động. Các bạn cũng có thể click vào link ở dưới để tải trực tiếp về máy tính hoặc điện thoại nhé.

Phiên bản: Avatar 2.0.6:
[URL="http://gfile.mobivui.net/AVATAR206.jad"]AVATAR206.JAD [/URL]| [URL="http://gfile.mobivui.net/AVATAR206.jar"]AVATAR206.JAR [/URL]| [URL="http://gfile.mobivui.net/AVATAR206.apk"]AVATAR206.APK [/URL][URL="http://gfile.mobivui.net/AVATAR206.jar"] [/URL]| [URL="http://gfile.mobivui.net/AVATAR206.IPA"]AVATAR206.IPA [/URL]| [URL="http://babytoy.vn/forum/itms-services://?action=download-manifest&url=http://gfile.mobivui.net/avatar.plist.xml"]Máy Jailbreak[/URL]
Phiên bản HD (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng): AvatarHD 2.0.6:
[URL="http://gfile.mobivui.net/AVATARHD206.jad"]AVATARHD206.JAD [/URL]| [URL="http://gfile.mobivui.net/AVATARHD206.jar"]AVATARHD206.JAR [/URL]| [URL="http://gfile.mobivui.net/AVATARHD206.apk"]AVATARHD206.APK [/URL]
Phiên bản TOUCH (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng): AvatarTOUCH 2.0.6:
[URL="http://gfile.mobivui.net/AVATARTOUCH206.jad"]AVATARTOUCH206.JAD [/URL]| [URL="http://gfile.mobivui.net/AVATARTOUCH206.jar"]AVATARTOUCH206.JAR [/URL]
Hoặc soạn tin nhắn:
Tải bản thông thường: MOV AVATAR gửi 8077
Tải bản HD: MOV AVATARHD gửi 8077
Tải bản cảm ứng: MOV AVATART gửi 8077
Tải bản Android: MOV AVATARK gửi 8077
Tải bản Iphone: MOV AVATARI gửi 8077


Để tải bằng tin nhắn thì theo cú pháp sau: (phí 500đ/1tn)


[URL="http://taigameavatar.net/games/avatar-206"]avatar 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/avatar-hd-206"]avatar HD 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/avatar-hd-online"]avatar HD online[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/avatar-hd-phien-ban-moi"]avatar HD phiên bản mới[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/avatar-online"]avatar online[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/avatar-phien-ban-moi"]avatar phiên bản mới[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/avatar-touch-206"]avatar TOUCH 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/avatar-touch-online"]avatar TOUCH online[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/avatar-touch-phien-ban-moi"]avatar TOUCH phiên bản mới[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/ban-avatar-206"]bản avatar 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/ban-avatar-hd-206"]bản avatar HD 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/ban-avatar-touch-206"]bản avatar TOUCH 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/choi-avatar"]chơi avatar[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/choi-avatar-hd"]chơi avatar HD[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/choi-avatar-touch"]chơi avatar TOUCH[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/game-avatar"]Game avatar[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/game-avatar-206"]game avatar 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/game-avatar-hd"]Game avatar HD[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/game-avatar-hd-206"]game avatar HD 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/game-avatar-touch"]Game avatar TOUCH[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/game-avatar-touch-206"]game avatar TOUCH 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/phien-ban-ban-avatar-206"]phiên bản bản avatar 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/phien-ban-ban-avatar-hd-206"]phiên bản bản avatar HD 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/phien-ban-ban-avatar-touch-206"]phiên bản bản avatar TOUCH 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/tai-avatar"]tải avatar[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/tai-avatar-hd"]tải avatar HD[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/tai-avatar-touch"]tải avatar TOUCH[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/tai-game-avatar"]tai game avatar[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/tai-game-avatar-206"]tải game avatar 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/tai-game-avatar-hd"]Tai game Avatar HD[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/tai-game-avatar-hd-206"]tải game avatar HD 2.0.6[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/tai-game-avatar-touch"]tai game avatar TOUCH[/URL], [URL="http://taigameavatar.net/games/tai-game-avatar-touch-206"]tải game avatar TOUCH 2.0.6[/URL]

[URL="http://taigameavatar.net/tai-game-avatar-206-download-game-avatar-206.html#comments"][IMG]http://taigameavatar.net/wp-content/themes/super-mario-land/images/comments.gif[/IMG][/URL]