CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠOTRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

I - GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO TCCN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC :

- Trình độ đào tạo : Trung cấp chuyên nghiệp

- Tên ngành : Thiết kế kiến trúc

- Mã ngành : 42510101

- Đối tượng học sinh : Tốt nghiệp phổ thông trung học

- Thời gian đào tạo : 2 năm (24 tháng)

- Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo :

Người học sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành thiết kế kiến trúc, có kiến thức cơ bản và kỹ năng tay nghề để làm việc tại các văn phòng thiết kế kiến trúc hoặc các công ty xây dựng, giám sát kỹ thuật theo thiết kế có sẵn (giám sát các hạng mục, các chi tiết kiến trúc, …)

Học sinh khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, tác phong công nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị kiến thức tạo cơ hội cho học sinh sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên các bậc cao đẳng và đại học chuyên ngành kiến trúc.

II - NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH HỌC SINH TỐT NGHIỆP CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC :

II.1/ Những nhiệm vụ mà học sinh có thể làm được sau khi tốt nghiệp :

- Triển khai bản vẽ nhà và các chi tiết cấu tạo nhà từ bản vẽ thiết kế sơ bộ của kiến trúc sư.

- Đọc - hiểu và vẽ được các bản vẽ kết cấu, điện, Thiết kế kiến trúc biệt thự | thiet ke kien truc biet thu nước từ bản vẽ thiết kế sơ bộ của các kỹ sư.

- Vẽ được bản vẽ phối cảnh công trình kiến trúc.

- Lập được dự toán công trình xây dựng.

- Quản lý tổ (nhóm) họa viên kiến trúc, có khả năng tổ chức quản lý tiến độ, điều hành và triển khai công việc thiết kế kỹ thuật các công trình có quy mô nhỏ.

- Sử dụng các kiến thức chuyên môn vào công tác quản lý xây dựng, quản lý đô thị tại địa phương.

II.2/ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp :

- Cán bộ kỹ thuật, giám sát kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, quản lý tổ - nhóm, … tại các văn phòng thiết kế kiến trúc, các doanh nghiệp xây dựng thuộc các thành phần kinh tế.

- Công chức viên chức các cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương

II.3/ Khả năng học tập, nâng cao trình độ :

- Có khả năng tiếp tục học liên thông lên các bậc cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kiến trúc.

- Có khả năng tự lực bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề nhằm đáp ứng được các yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

III - YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ CÁC HÀNH VI KHÁC CỦA HỌC SINH KHI TỐT NGHIỆP :

Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng :

III.1/ Về phẩm chất chính trị :

- Có hiểu biết cơ bản thiet ke kien truc biet thu | thiết kế kiến trúc biệt thự về đường lối chính sách của Đảng và nhà nước liên quan đến công việc, có ý thức tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật, trung thành với lợi ích dân tộc.

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong nghề nghiệp.

III.2/ Về chuyên môn :

a. Kiến thức :

- Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo công trình kiến trúc, kết cấu, cấu tạo cơ bản hệ thống kỹ thuật công trình, các bước lập dự toán công trình ký hiệu bản vẽ xây dựng (kiến trúc, kết cấu, điện, nước M&E,….) .

- Trình bày được một số nguyên lý thiết kế kiến trúc

- Áp dụng những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để tính dự toán, triển khai thiết kế các bản vẽ kỹ thuật, thể hiện phương án thiết kế kiến trúc.

b. Kỹ năng :

- Triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật, tổ chức quản lý hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế của kiến trúc sư, kỹ sư.

- Tổ chức thực hiện công tác thiết kế từ khâu lập phương án đến triển khai thiết kế kỹ thuật (kiến trúc, kết cấu, điện, nước) các công trình xây dựng có quy mô nhỏ dưới sự hướng dẫn của kiến trúc sư, kỹ sư.

- Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ bằng tay và các phần mềm hỗ trợ trên máy tính. Áp dụng phần mềm chuyên ngành để thể hiện thiết kế công trình, lập dự toán công trình.
thiết kế kiến trúc biệt thự | thiet ke kien truc biet thu />
- Sử dụng được các phần mềm BIM, CADD trong việc triển khai thiết kế.

c. Thái độ nghề nghiệp :

- Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào lĩnh vực kiến trúc xây dựng. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp.

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực thiết kế của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị cao về thẩm mỹ và thích dụng.

III.3/ Về thể lực, quân sự :

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong ngành.

- Có kiến thức cơ bản cần thiết về quốc phòng và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc.

III.4/ Ngoại ngữ :

- Học sinh được trang bị vốn từ vựng, ngữ pháp cơ bản tiếng Anh (tương đương A) và một số từ vựng chuyên ngành kiến trúc xây dựng.

III.5/ Công nghệ thông tin :

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành :

+ Tin học văn phòng

+ Tin học đồ họa ứng dụng

III.6/ Năng lực khác :

- Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử.

- Có khả năng tư duy, phân tích để giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực thiết kế.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

Nguồn tin: Trường Trung Cấp Xây Dựng TP.HCM

LIÊN HỆ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: Click xem thông tin Cty Thiết Kế Kiến Trúc