vào thang vấn dề....MS1:gà mỹ lai rừng gà hai mùa.... Gà diều chân xanh mồng lá ngã 50%.rừng 25% mỹ
+cân nặng : 9.8kg....ga da pha bot long duoi thanh tich win 3x ,tang nhẹ.
+gà sung , cự mạnh... bo dá: nap tốc độ tránh né khôn gà vô gay hko bõ miêng nào
+ giá:1.000.000 (fix xang) sẽ có giá tốt cho ae nao nhjet tinh...ae nào cần liên hê tâm call 01869717243 gap tam...chay tói bv an bình goi mình ra dón...ae di ngang úp p
hu mình tay mình trã lẽ 100%buông bán tai nhà ae yên tâm...vê chất lương và uy tín.....