BẢNG GIÁ CPU 775
x3210 sl1 880k

e7400 sl7 giá 690k

x3070 sl3 giá 490k

x3040 sl1 giá 430k

e4400 sl1 giá 360k

2160 sl1 giá 260k


AI CÓ NHU CẦU ALO
0966644102
015 KHU CHUNG CƯ 2 BÀU CÁT ĐỒNG ĐEN TÂN BÌNH