Mới về bán nhanh em 10 số Viettel VIP :
(096) 2445678(tiến bảy số cuối, tiến tới phát luôn)
Sim này anh em với số 096 2345678.
Sang tên trên mọi miền tổ quốc sau 3 hơi thuốc.

Liên hệ : 09 1357 8642