0989.44.88.66Giá 15 triệu ( đúng giá) mặc cả miễn gọi
Dòng chuẩn không lỗi ( 4 mùa phát lộc )
Trả trước, vào tên chính chủ | Giao dịch trực tiếp tại Viettel
Liên hệ: 0988.991.991
Vietcombank: 0351.000.72.9999 - Techcombank: 1902.2807.210.999
MB bank: 351014.999.9999 - Maritime bank: 035.0101.444.4444
Vietinbank: 711A.5343.2093 - Agribank: 3160.205.344.167