cần thanh lý serama nọc và gà con gồm 4 con 3 trống 1 mái.
1.gà nọc 12 tháng gà trống 400g gà mái 300g giá 3.500k


2.gà con 6 tháng điều chân xanh 300g 1.500k

3.gà con 6 tháng điều chân vàng 300g 1.500k

Giá thanh lý :5.000.000 k 4/con

gà tân châu 6 tháng 1 trống 2 mái


DT:0934289511 HƯNG/NO SMS CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ XIN CHỮ UP NHÉ ?

Last edited by hungbt; 27-04-2013 at 09:28 PM.