như tiêu đều...em muốn nhập lô tứ 1, 2, 3, 4 đầu 016 giá tốt. anh em có list gửi vào mail ducsimso@gmail.com
cám ơn anh em quan tâm