Do đã chuyễn sang sài bootrom nên cho ra đi 15 HDD seagate còn bảo hành (11 ổ 80gb 4 ổ 160gb) 350k/HDD
3 card VGA GIGABYTE Geforce GT210 1GB-DDR3 64bit còn bảo hành giá 550k/card
Liên hệ Việt 0989995317