MXT hòa mạng vina
01246.68.88.68 - trả sau - nhận chốt
01277.000.999 - trả sau
01234.78.4953
- trả trước

:-c