Mình chỉ còn duy nhất 1 pé bò sữa
và, 2 pé SÓC ĐẤT còn đang bú sữa. mong quý a/c em ủng hộ
giá 1 pé bò sữa: 40k
Sóc Đất: 220k/ 1 pé. hãy gọi cho bi hoặc sms 0938 989 321. hoặc 0909 706 444.