mình cò 2 em mái mỹ rặc đã đẻ được 1 lứa đang chuẩn bị đẻ lứa 2 gà trạng 8lang ae nhìn thấy ok thì alo cho mình nha 0907792628 hiệp
gà khét chân vàng giá ra đi 1Tr5
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]