ĐIỂM HẸN SMART PHONE – DỊCH VỤ SỬA CHỮA, CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ WINDOWS PHONE CHUYÊN NGHIỆP


Công ty phần mềm điểm hẹn smart phone nhận- Up rom windows phone 8 cho HTC 8X, sữa chữa các lỗi liên quan đến HTC 8X
- Up rom windows phone 8 cho HTC 8S, sữa chữa các lỗi liên quan đến HTC 8S
- Up rom windows phone 8 cho Nokia Lumina 928, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 928
- Up rom windows phone 8 cho Nokia Lumina 925, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 925
- Up rom windows phone 8 cho Nokia Lumina 920, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 920
- Up rom windows phone 8 cho Nokia Lumina 820, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 820
- Up rom windows phone 8 cho Nokia Lumina 720, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 720
- Up rom windows phone 8 cho Nokia Lumina 620, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 620
- Up rom windows phone 8 cho Nokia Lumina 520, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 520
- Up rom windows phone 7.8 cho Nokia Lumina 510, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 510
- Up rom windows phone 7.8 cho Nokia Lumina 610, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 610
- Up rom windows phone 7.8 cho Nokia Lumina 710, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 710
- Up rom windows phone 7.8 cho Nokia Lumina 800, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 800
- Up rom windows phone 7.8 cho Nokia Lumina 810, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 810
- Up rom windows phone 7.8 cho Nokia Lumina 900, sữa chữa các lỗi liên quan đến Nokia Lumina 900
- Các model cũ như HD7, Samsung Omina 7, LG windows phone 7 chúng tôi đều nhận unlock bootloader, hạ bootloader, RSPL và HSPL cho HTC windows phone HD7, Samsung, LG windows phone 7 lên windows phone 7.8, cài full ứng dụng, game cho toàn bộ các model windows phone 7 và windows phone 8 của các hãng.
ĐIỂM HẸN SMART PHONE – DỊCH VỤ SỬA CHỮA, CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ WINDOWS PHONE CHUYÊN NGHIỆP
Phone: 0977773838 - 0968999977
Địa chỉ: 209 Đào Duy Từ P.6 - Q.10, TP. Hồ Chí Minh.