Nhẫn kim cương nam mẫu ngoại con báo Cartier,
2,5 chỉ vàng 18k ngoại + 11 viên kim cương tấm + 2 viên Emerrald = 11,5tr

Nhẫn kim cương nữ rất đẹp 5,0 ly + nhiều kim cương tấm:
9g chỉ vàng trắng italy + kim cương 5,0 ly + nhiêù kim cương tấm = 21tr