0995.78.88.78 -kích rồi
0995.78.88.38..(1 cặp)= 2triệu
--
0993.28.82.28 -kích rồi
0995.28.82.28..(1 cặp) = 3triệu

--
0996.349.939 -chưa kích
0996.349.979
..(1 cặp)= 600n
--
0993.168.681
-chưa kích
0993.168.861
..(1 cặp) = 1triệu
--
0933.86.1068
-kích rồi
0938.86.1068..(1 cặp) = 3triệu
--
sim chỉ bán cặp,không bán lẻ..mong các bác thông cảm
xin liên hệ: Khánh
0938.86.1068