IntelQuad CORE I7 SandyBridge - 2670QM 2,2*8 (6MB,Buss 1333)
8GB , , BUSs 1333
500GB
15"6(1920x1080) LED HD 1080

VGA : INTEL HD3000 1,6GB &&
ATi Radeon 7690M 1GB 192 bits

BACKLIT - KEYBOARD
Loa Beat Audio Cực Khủng

New 99%, máy rất đẹp ,bảo hành 1/2014 chính hãng Hp
Gía : 15tr900k
Call: 0966.50.50.50
Dc: 80-TRẦN QUANG DIỆU -Q.3
Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" title=">Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" />
Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" title=">Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" />
Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" title=">Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" />
Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" title=">Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" />Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" title=">Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" />
Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" title=">Model 2012< Envy 15(1920x1080)=Quad Core i7 2670+ Ati 7690M| Keybroad Led == Bh 2014" />