Cần mua full bộ cuốn từ điển kì bí của 3F 9x full 16c....Thiếu vài cuốn cũng được...chất lượng 90% nha...giá cả thỏa thuận....Mua để sưu tầm nên cần chất lượng tốt.
YH: lucky_boy162003@yahoo.com
Fone: 0909 688 738